Phục hồi xanh để hồi sinh nền kinh tế và giải quyết biến đổi khí hậu

Hàng nghìn người tham gia biểu tình vì môi trường ở Frankfurt, Đức, tháng 12.2019. Ảnh: AFP
Hàng nghìn người tham gia biểu tình vì môi trường ở Frankfurt, Đức, tháng 12.2019. Ảnh: AFP
Hàng nghìn người tham gia biểu tình vì môi trường ở Frankfurt, Đức, tháng 12.2019. Ảnh: AFP
Lên top