Anh, Đức kêu gọi "phục hồi xanh" sau đại dịch

Một người đàn ông chèo thuyền trên sông Jurua, Carauari, bang Amazonas, Brazil và chơi đàn để truyền tải thông điệp chống phá rừng và biến đổi khí hậu. Ảnh: AFP
Một người đàn ông chèo thuyền trên sông Jurua, Carauari, bang Amazonas, Brazil và chơi đàn để truyền tải thông điệp chống phá rừng và biến đổi khí hậu. Ảnh: AFP
Một người đàn ông chèo thuyền trên sông Jurua, Carauari, bang Amazonas, Brazil và chơi đàn để truyền tải thông điệp chống phá rừng và biến đổi khí hậu. Ảnh: AFP
Lên top