Báo quốc tế: Việt Nam đang bắt đầu phục hồi kinh tế

Các biện pháp đồng bộ của Việt Nam đã giúp kiểm soát dịch COVID-19 để bước đầu bắt tay vào khôi phục kinh tế. Ảnh: Nam Nguyễn.
Các biện pháp đồng bộ của Việt Nam đã giúp kiểm soát dịch COVID-19 để bước đầu bắt tay vào khôi phục kinh tế. Ảnh: Nam Nguyễn.
Các biện pháp đồng bộ của Việt Nam đã giúp kiểm soát dịch COVID-19 để bước đầu bắt tay vào khôi phục kinh tế. Ảnh: Nam Nguyễn.
Lên top