Nghiên cứu mới công bố thời điểm kết thúc đại dịch COVID-19

Một tuyến phố trống vắng ở New York trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP.
Một tuyến phố trống vắng ở New York trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP.
Một tuyến phố trống vắng ở New York trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP.
Lên top