Phát hiện đột biến có thể nguy hiểm hơn biến thể Delta của virus SARS-CoV-2

Biến thể Lambda - có thể nguy hiểm hơn biến thể Delta - được phát hiện lần đầu ở Peru. Ảnh: AFP
Biến thể Lambda - có thể nguy hiểm hơn biến thể Delta - được phát hiện lần đầu ở Peru. Ảnh: AFP
Biến thể Lambda - có thể nguy hiểm hơn biến thể Delta - được phát hiện lần đầu ở Peru. Ảnh: AFP
Lên top