Trung Quốc bùng dịch ở Nam Kinh do biến thể Delta

Nhân viên y tế chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại một sân vậng động ở thành phố Nam Kinh. Ảnh: Tân Hoa Xã
Nhân viên y tế chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại một sân vậng động ở thành phố Nam Kinh. Ảnh: Tân Hoa Xã
Nhân viên y tế chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại một sân vậng động ở thành phố Nam Kinh. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top