Biến thể Delta có thể lây lan dễ dàng như bệnh thủy đậu

Số bệnh nhân nhiễm biến thể Delta ngày càng nhiều. Ảnh: AFP
Số bệnh nhân nhiễm biến thể Delta ngày càng nhiều. Ảnh: AFP
Số bệnh nhân nhiễm biến thể Delta ngày càng nhiều. Ảnh: AFP
Lên top