Dịch lây lan không ngờ từ sân bay ở Nam Kinh, Trung Quốc thế nào?

Ổ dịch COVID-19 bùng phát ở Nam Kinh, Trung Quốc, bắt nguồn từ sân bay quốc tế Lộc Khẩu. Ảnh: Xinhua
Ổ dịch COVID-19 bùng phát ở Nam Kinh, Trung Quốc, bắt nguồn từ sân bay quốc tế Lộc Khẩu. Ảnh: Xinhua
Ổ dịch COVID-19 bùng phát ở Nam Kinh, Trung Quốc, bắt nguồn từ sân bay quốc tế Lộc Khẩu. Ảnh: Xinhua
Lên top