Ông Joe Biden đắc cử tác động thế nào đến giá vàng?

Ông Joe Biden đắc cử tác động đến giá vàng. Ảnh: See News
Ông Joe Biden đắc cử tác động đến giá vàng. Ảnh: See News
Ông Joe Biden đắc cử tác động đến giá vàng. Ảnh: See News
Lên top