Chuyên gia quốc tế nhận định giá vàng từ nay đến cuối năm

Giá vàng tuy đã giảm nhưng vẫn có khả năng tăng trở lại. Ảnh: Market Watch
Giá vàng tuy đã giảm nhưng vẫn có khả năng tăng trở lại. Ảnh: Market Watch
Giá vàng tuy đã giảm nhưng vẫn có khả năng tăng trở lại. Ảnh: Market Watch
Lên top