Ứng viên Joe Biden đánh bại kỷ lục của ông Barack Obama

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tham gia với ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden tại một sự kiện vận động tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 ở Flint, Michigan, hôm 31.10. Ảnh: AFP.
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tham gia với ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden tại một sự kiện vận động tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 ở Flint, Michigan, hôm 31.10. Ảnh: AFP.
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tham gia với ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden tại một sự kiện vận động tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 ở Flint, Michigan, hôm 31.10. Ảnh: AFP.
Lên top