Cập nhật diễn tiến sau khi ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ

Ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ thứ 46. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ thứ 46. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ thứ 46. Ảnh: AFP
Lên top