Nhân sự quan trọng chính thức gia nhập nội các của ông Biden

Bà Jennifer Granholm được phê chuẩn làm Bộ trưởng Năng lượng trong chính quyền ông Joe Biden. Ảnh: AFP.
Bà Jennifer Granholm được phê chuẩn làm Bộ trưởng Năng lượng trong chính quyền ông Joe Biden. Ảnh: AFP.
Bà Jennifer Granholm được phê chuẩn làm Bộ trưởng Năng lượng trong chính quyền ông Joe Biden. Ảnh: AFP.
Lên top