Nhân sự nội các mới nhất của ông Biden được Thượng viện phê chuẩn

Ông Denis McDonough được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh trong chính quyền ông Joe Biden. Ảnh: AFP/Getty.
Ông Denis McDonough được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh trong chính quyền ông Joe Biden. Ảnh: AFP/Getty.
Ông Denis McDonough được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh trong chính quyền ông Joe Biden. Ảnh: AFP/Getty.
Lên top