Các ứng viên hàng đầu của ông Biden cho vị trí đại sứ Mỹ tại Trung Quốc

Trong số các ứng viên hàng đầu cho cương vị Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc của chính quyền ông Biden có đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink (trái). Ảnh: AFP
Trong số các ứng viên hàng đầu cho cương vị Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc của chính quyền ông Biden có đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink (trái). Ảnh: AFP
Trong số các ứng viên hàng đầu cho cương vị Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc của chính quyền ông Biden có đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink (trái). Ảnh: AFP
Lên top