"Phó tướng" của ông Biden phác thảo ưu tiên riêng về đối ngoại

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã hoạch định các ưu tiên về chính sách đối ngoại  ngoài các danh mục hàng đầu trong chương trình nghị sự của chính quyền ôngJoe Biden. Ảnh: AFP.
Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã hoạch định các ưu tiên về chính sách đối ngoại ngoài các danh mục hàng đầu trong chương trình nghị sự của chính quyền ôngJoe Biden. Ảnh: AFP.
Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã hoạch định các ưu tiên về chính sách đối ngoại ngoài các danh mục hàng đầu trong chương trình nghị sự của chính quyền ôngJoe Biden. Ảnh: AFP.
Lên top