Cuộc điện đàm hé lộ trọng trách ông Biden giao cho "phó tướng" Harris

Cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho thấy Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang đóng vai trò trong chính sách đối ngoại của chính quyền ông Joe Biden. Ảnh: AFP.
Cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho thấy Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang đóng vai trò trong chính sách đối ngoại của chính quyền ông Joe Biden. Ảnh: AFP.
Cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho thấy Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang đóng vai trò trong chính sách đối ngoại của chính quyền ông Joe Biden. Ảnh: AFP.
Lên top