Lớp vỏ sao Hỏa có thể duy trì sự sống nhờ quá trình tương tự Trái đất

Sườn dốc Mount Sharp trên sao Hỏa do tàu thăm dò Curiosity của NASA chụp. Ảnh: NASA
Sườn dốc Mount Sharp trên sao Hỏa do tàu thăm dò Curiosity của NASA chụp. Ảnh: NASA
Sườn dốc Mount Sharp trên sao Hỏa do tàu thăm dò Curiosity của NASA chụp. Ảnh: NASA
Lên top