Elon Musk công bố đột phá về sứ mệnh sao Hỏa

Elon Musk tuyên bố, tên lửa Starship của SpaceX có thể du hành tới sao Hỏa khoảng chục lần. Ảnh: SpaceX
Elon Musk tuyên bố, tên lửa Starship của SpaceX có thể du hành tới sao Hỏa khoảng chục lần. Ảnh: SpaceX
Elon Musk tuyên bố, tên lửa Starship của SpaceX có thể du hành tới sao Hỏa khoảng chục lần. Ảnh: SpaceX
Lên top