NASA phát hiện sốc về bằng chứng sự sống cổ đại trên sao Hỏa

Hình ảnh xe thám hiểm Curiosity trên sao Hỏa. Ảnh: AFP
Hình ảnh xe thám hiểm Curiosity trên sao Hỏa. Ảnh: AFP
Hình ảnh xe thám hiểm Curiosity trên sao Hỏa. Ảnh: AFP
Lên top