NASA đổ lỗi cho kết cấu đất đá khi mẫu vật sao Hỏa biến mất bí ẩn

Mũi khoan lấy mẫu sao Hỏa do tàu thăm dò NASA thực hiện. Ảnh: NASA
Mũi khoan lấy mẫu sao Hỏa do tàu thăm dò NASA thực hiện. Ảnh: NASA
Mũi khoan lấy mẫu sao Hỏa do tàu thăm dò NASA thực hiện. Ảnh: NASA
Lên top