Thiên thạch vô giá vừa rơi xuống Trái đất đầu năm nay

Thiên thạch Winchcombe. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London
Thiên thạch Winchcombe. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London
Thiên thạch Winchcombe. Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London
Lên top