Kế hoạch tuần thứ 2 của ông Joe Biden trên cương vị tổng thống Mỹ

Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP.
Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP.
Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AFP.
Lên top