Nhân sự thứ 2 trong nội các ông Joe Biden được phê chuẩn

Tướng Lloyd Austin là nhân sự thứ 2 trong nội các của ông Joe Biden được Thượng viện Mỹ phê chuẩn. Ảnh: AFP.
Tướng Lloyd Austin là nhân sự thứ 2 trong nội các của ông Joe Biden được Thượng viện Mỹ phê chuẩn. Ảnh: AFP.
Tướng Lloyd Austin là nhân sự thứ 2 trong nội các của ông Joe Biden được Thượng viện Mỹ phê chuẩn. Ảnh: AFP.
Lên top