Phóng viên liên tục "hỏi xoáy" thư ký báo chí của ông Joe Biden

Phóng viên liên tục hỏi thư ký báo chí của ông Joe Biden về thay đổi màu sắc của chuyên cơ Air Force One trong những cuộc họp báo đầu tiên của chính quyền mới. Ảnh: AFP.
Phóng viên liên tục hỏi thư ký báo chí của ông Joe Biden về thay đổi màu sắc của chuyên cơ Air Force One trong những cuộc họp báo đầu tiên của chính quyền mới. Ảnh: AFP.
Phóng viên liên tục hỏi thư ký báo chí của ông Joe Biden về thay đổi màu sắc của chuyên cơ Air Force One trong những cuộc họp báo đầu tiên của chính quyền mới. Ảnh: AFP.
Lên top