17 sắc lệnh ông Biden ký ngày đầu là tổng thống Mỹ có ý nghĩa gì?

Ông Joe Biden ký 17 sắc lệnh ngay ngày đầu nhậm chức tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP.
Ông Joe Biden ký 17 sắc lệnh ngay ngày đầu nhậm chức tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP.
Ông Joe Biden ký 17 sắc lệnh ngay ngày đầu nhậm chức tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP.
Lên top