Hỏa hoạn hoành hành nhiều nơi ở Mỹ, Oregon sơ tán hơn 500.000 người

Một chiếc thuyền chạy ngang qua cầu Bidwell Bar đang bị bao vây bởi hỏa hoạn ở California hôm 9.9. Ảnh: AFP.
Một chiếc thuyền chạy ngang qua cầu Bidwell Bar đang bị bao vây bởi hỏa hoạn ở California hôm 9.9. Ảnh: AFP.
Một chiếc thuyền chạy ngang qua cầu Bidwell Bar đang bị bao vây bởi hỏa hoạn ở California hôm 9.9. Ảnh: AFP.
Lên top