Cháy rừng khốc liệt ở California, nắng nóng bao trùm miền tây nước Mỹ

Cháy rừng khốc liệt ở California vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khiến nhiều người dân phải đi sơ tán. Ảnh: AP
Cháy rừng khốc liệt ở California vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khiến nhiều người dân phải đi sơ tán. Ảnh: AP
Cháy rừng khốc liệt ở California vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khiến nhiều người dân phải đi sơ tán. Ảnh: AP
Lên top