Ghi nhận tia sét 700km - dài nhất trong lịch sử từng ghi nhận

Công nghệ hình ảnh vệ tinh mới cho phép phát hiện các hiện tượng sét ''megaflash'' có chiều dài hàng trăm km. Ảnh: AFP
Công nghệ hình ảnh vệ tinh mới cho phép phát hiện các hiện tượng sét ''megaflash'' có chiều dài hàng trăm km. Ảnh: AFP
Công nghệ hình ảnh vệ tinh mới cho phép phát hiện các hiện tượng sét ''megaflash'' có chiều dài hàng trăm km. Ảnh: AFP
Lên top