Ông Donald Trump có bao nhiêu cơ hội được giải Nobel Hòa bình?

Tổng thống Mỹ Donald Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình. Ảnh: Euro News
Tổng thống Mỹ Donald Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình. Ảnh: Euro News
Tổng thống Mỹ Donald Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình. Ảnh: Euro News
Lên top