Hỏa hoạn hoành hành tại California, ít nhất 5 người thiệt mạng

Một nhân viên cứu hỏa đang tiếp cận khu vực hỏa hoạn ở Fairfield, California, Mỹ. Ảnh: AFP.
Một nhân viên cứu hỏa đang tiếp cận khu vực hỏa hoạn ở Fairfield, California, Mỹ. Ảnh: AFP.
Một nhân viên cứu hỏa đang tiếp cận khu vực hỏa hoạn ở Fairfield, California, Mỹ. Ảnh: AFP.
Lên top