Hiểm họa từ siêu núi lửa lớn nhất Trái đất sáng tỏ sau nghiên cứu mới

Vụ phun trào năm 1984 của núi lửa Mauna Loa. Ảnh: National Park Service, Hawai'i Volcanoes National Park
Vụ phun trào năm 1984 của núi lửa Mauna Loa. Ảnh: National Park Service, Hawai'i Volcanoes National Park
Vụ phun trào năm 1984 của núi lửa Mauna Loa. Ảnh: National Park Service, Hawai'i Volcanoes National Park
Lên top