Siêu trăng máu gặp cực quang khi bão mặt trời hiếm có tấn công Trái đất

Thời tiết vũ trụ là hoạt động trên Mặt trời có thể ảnh hưởng đến Trái đất. Ảnh: NOAA.
Thời tiết vũ trụ là hoạt động trên Mặt trời có thể ảnh hưởng đến Trái đất. Ảnh: NOAA.
Thời tiết vũ trụ là hoạt động trên Mặt trời có thể ảnh hưởng đến Trái đất. Ảnh: NOAA.
Lên top