36 thiên hà lùn đồng loạt bùng nổ sao mới, thách thức hiểu biết về vũ trụ

Phát hiện bất ngờ thách thức các lý thuyết hiện tại về cách thiên hà phát triển. Ảnh: Đại học Rutgers-New Brunswick.
Phát hiện bất ngờ thách thức các lý thuyết hiện tại về cách thiên hà phát triển. Ảnh: Đại học Rutgers-New Brunswick.
Phát hiện bất ngờ thách thức các lý thuyết hiện tại về cách thiên hà phát triển. Ảnh: Đại học Rutgers-New Brunswick.
Lên top