Google Earth phát hiện hình vẽ bí ẩn lớn nhất thế giới trên sa mạc

Một trong số những đường nét geoglyph bí ẩn phát hiện trên sa mạc Thar ở Ấn Độ. Ảnh: Khảo cổ học Châu Á
Một trong số những đường nét geoglyph bí ẩn phát hiện trên sa mạc Thar ở Ấn Độ. Ảnh: Khảo cổ học Châu Á
Một trong số những đường nét geoglyph bí ẩn phát hiện trên sa mạc Thar ở Ấn Độ. Ảnh: Khảo cổ học Châu Á
Lên top