Biến thể Delta phát hiện lần đầu ở Ấn Độ đã có mặt ở 74 nước

Biến thể phát hiện lần đầu ở Ấn Độ được xác định ở 74 quốc gia. Ảnh: AFP
Biến thể phát hiện lần đầu ở Ấn Độ được xác định ở 74 quốc gia. Ảnh: AFP
Biến thể phát hiện lần đầu ở Ấn Độ được xác định ở 74 quốc gia. Ảnh: AFP
Lên top