Trung Quốc khai quật hơn 1.000 cổ vật tại Tam Tinh Đôi

Cổ vật ở di chỉ Tam Tinh Đôi, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Cổ vật ở di chỉ Tam Tinh Đôi, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Cổ vật ở di chỉ Tam Tinh Đôi, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top