Cơ chế mới giải đáp bí ẩn sự hình thành siêu hố đen vũ trụ

Mô phỏng một hố đen siêu khối lượng ở lõi của một thiên hà. Ảnh: NASA
Mô phỏng một hố đen siêu khối lượng ở lõi của một thiên hà. Ảnh: NASA
Mô phỏng một hố đen siêu khối lượng ở lõi của một thiên hà. Ảnh: NASA
Lên top