Phát hiện cổ vật 9.000 năm làm từ đá núi lửa và bí ẩn chưa lời giải

Cổ vật là các công cụ bằng đá obsidian được tìm thấy dưới hồ Huron ở bắc Mỹ. Ảnh: Đại học Texas ở Arlington
Cổ vật là các công cụ bằng đá obsidian được tìm thấy dưới hồ Huron ở bắc Mỹ. Ảnh: Đại học Texas ở Arlington
Cổ vật là các công cụ bằng đá obsidian được tìm thấy dưới hồ Huron ở bắc Mỹ. Ảnh: Đại học Texas ở Arlington
Lên top