Phát hiện sửng sốt khi khai quật khảo cổ mộ khổng lồ 4.300 năm tuổi

Mộ khổng lồ trước khi bị ngập nước. Ảnh: Euphrates Salvage Project & Antiquity Publications
Mộ khổng lồ trước khi bị ngập nước. Ảnh: Euphrates Salvage Project & Antiquity Publications
Mộ khổng lồ trước khi bị ngập nước. Ảnh: Euphrates Salvage Project & Antiquity Publications
Lên top