Hình vẽ cổ nhất thế giới ở Indonesia bị phá hủy do biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu đang phá hủy nghiêm trọng các hình vẽ hàng chục nghìn năm trên đá ở Indonesia. Ảnh: Đại học Griffith
Biến đổi khí hậu đang phá hủy nghiêm trọng các hình vẽ hàng chục nghìn năm trên đá ở Indonesia. Ảnh: Đại học Griffith
Biến đổi khí hậu đang phá hủy nghiêm trọng các hình vẽ hàng chục nghìn năm trên đá ở Indonesia. Ảnh: Đại học Griffith
Lên top