Giải mã bí mật giúp loài chim sống sót qua thời kỳ khủng long tuyệt chủng

So sánh hộp sọ hóa thạch chim Ichthyornis với các loài chim hiện nay giúp làm sáng tỏ về cách loài này sống sót qua thời kỳ khủng long tuyệt chủng. Ảnh: Popular Science
So sánh hộp sọ hóa thạch chim Ichthyornis với các loài chim hiện nay giúp làm sáng tỏ về cách loài này sống sót qua thời kỳ khủng long tuyệt chủng. Ảnh: Popular Science
So sánh hộp sọ hóa thạch chim Ichthyornis với các loài chim hiện nay giúp làm sáng tỏ về cách loài này sống sót qua thời kỳ khủng long tuyệt chủng. Ảnh: Popular Science
Lên top