Thế giới động vật: Sinh vật đầu tiên ở Mỹ tuyệt chủng do con người

Loài bướm xanh Xerces là loài côn trùng đầu tiên ở Mỹ tuyệt chủng do bàn tay con người. Ảnh: The Field Museum
Loài bướm xanh Xerces là loài côn trùng đầu tiên ở Mỹ tuyệt chủng do bàn tay con người. Ảnh: The Field Museum
Loài bướm xanh Xerces là loài côn trùng đầu tiên ở Mỹ tuyệt chủng do bàn tay con người. Ảnh: The Field Museum
Lên top