Phát hiện mới đảo lộn hoàn toàn bức tranh tiến hóa loài người ở Châu Phi

Các nhà khảo cổ học tại địa điểm khai quật nơi phát hiện các tinh thể và bằng chứng ban đầu về hành vi phức tạp của người tinh khôn. Ảnh: Griffith University
Các nhà khảo cổ học tại địa điểm khai quật nơi phát hiện các tinh thể và bằng chứng ban đầu về hành vi phức tạp của người tinh khôn. Ảnh: Griffith University
Các nhà khảo cổ học tại địa điểm khai quật nơi phát hiện các tinh thể và bằng chứng ban đầu về hành vi phức tạp của người tinh khôn. Ảnh: Griffith University
Lên top