Tiểu hành tinh kích thước "khủng" sượt qua Trái đất hôm nay

Tiểu hành tinh Chariklo. Ảnh minh họa. Ảnh: NASA
Tiểu hành tinh Chariklo. Ảnh minh họa. Ảnh: NASA
Tiểu hành tinh Chariklo. Ảnh minh họa. Ảnh: NASA
Lên top