Giải oan cho người sơ khai gây tuyệt chủng voi tiền sử

Phòng trưng bày các loài thú có vòi đã tuyệt chủng tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia ở Paris. Ảnh: Muséum National d’Histoire Naturelle
Phòng trưng bày các loài thú có vòi đã tuyệt chủng tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia ở Paris. Ảnh: Muséum National d’Histoire Naturelle
Phòng trưng bày các loài thú có vòi đã tuyệt chủng tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia ở Paris. Ảnh: Muséum National d’Histoire Naturelle
Lên top