Hóa thạch tỉ năm lấp đầy khoảng trống tiến hóa của sự sống

Hóa thạch vi sinh được cho là sinh vật ở đâu đó giữa động đơn bào và động vật đa bào. Ảnh: Boston College
Hóa thạch vi sinh được cho là sinh vật ở đâu đó giữa động đơn bào và động vật đa bào. Ảnh: Boston College
Hóa thạch vi sinh được cho là sinh vật ở đâu đó giữa động đơn bào và động vật đa bào. Ảnh: Boston College
Lên top