Điều tra mộ tập thể thời chiến tranh nghi chôn giấu dưới bãi cỏ ở Singapore

Điều tra khảo cổ khu vực được cho là nơi chôn cất khoảng 200 nạn nhân bị thảm sát ở Singapore. Ảnh: Viện ISEAS-Yusof Ishak
Điều tra khảo cổ khu vực được cho là nơi chôn cất khoảng 200 nạn nhân bị thảm sát ở Singapore. Ảnh: Viện ISEAS-Yusof Ishak
Điều tra khảo cổ khu vực được cho là nơi chôn cất khoảng 200 nạn nhân bị thảm sát ở Singapore. Ảnh: Viện ISEAS-Yusof Ishak
Lên top