Kỳ quan khảo cổ Trung Quốc: Vương trượng vàng 4.000 năm tuổi

Vương trượng vàng 4.000 năm tuổi được xem là kỳ quan khảo cổ Trung Quốc. Ảnh: Bảo tàng Tam Tinh Đôi/CGTN
Vương trượng vàng 4.000 năm tuổi được xem là kỳ quan khảo cổ Trung Quốc. Ảnh: Bảo tàng Tam Tinh Đôi/CGTN
Vương trượng vàng 4.000 năm tuổi được xem là kỳ quan khảo cổ Trung Quốc. Ảnh: Bảo tàng Tam Tinh Đôi/CGTN
Lên top