Khảo sát đầy đủ xác tàu đắm từ Thế chiến 2 ở độ sâu nhất thế giới

Xác tàu đắm sâu nhất thế giới gắn với một trận hải chiến nổi tiếng trong lịch sử. Ảnh: Vulcan Inc.
Xác tàu đắm sâu nhất thế giới gắn với một trận hải chiến nổi tiếng trong lịch sử. Ảnh: Vulcan Inc.
Xác tàu đắm sâu nhất thế giới gắn với một trận hải chiến nổi tiếng trong lịch sử. Ảnh: Vulcan Inc.
Lên top